శ్రీదేవి ఇతని భార్య అంట…మరణించిందని తిండి మానేసి ఆచారం ప్రకారం గుండు కొట్టించుకున్న ఈ ప్రముఖ వ్యక్తి ఎవరో తెలిస్తే షాక్..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here