శ్రీదేవి పోయిన తర్వాత బోనీకపూర్ మొదట ఫోన్ చేసింది ఎవరికో తెలుసా.? చేసి ఏం చెప్పేడో తెలిస్తే షాక్..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here