సంధ్యారాణి చనిపోవడానికి ముందు హాస్పటల్ లో బాధతో మాట్లాడిన చివరి వీడియో..విని మీరే చెప్పండి ఆ దుర్మార్గుణ్ణి ఏం చేయాలో.. !!

0
661

సంధ్యారాణి చనిపోవడానికి ముందు హాస్పటల్ లో బాధతో మాట్లాడిన చివరి వీడియో..విని మీరే చెప్పండి ఆ దుర్మార్గుణ్ణి ఏం చేయాలో.. !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here