హీరోయిన్ గా ఎదగటం కోసం తండ్రి వయసు లో ఉన్న వాడితో సహజీవినం చేస్తూ అంచలు అంచలుగా ఎదిగినా హీరోయిన్

సినిమా మీద ఉన్న పిచ్చితో ఇంటి నుంచి పారిపోయి వచ్చి అష్ట కష్టాలు పడి బాలీవుడ్ లో ఇప్పుడు టాప్ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చికుంటున్న మొస్ట్ టాలెంటెండ్ బ్యూటీఫుల్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్.. బాలీవుడ్ లో అందాల తార.. హీరోయిన్ గా ఎదగటం కోసం తండ్రి వయసు లో ఉన్న వాడితో సహజీవినం చేస్తూ అంచలు అంచలుగా ఎదిగినా హీరోయిన్ కంగనా.. ఇంక తన గురించిన వివరాలు తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..