ఎయిడ్స్ కంటే భయంకరమైన ఈ సుఖవ్యాధి..ఇప్పుడు మగవారిలో బాగా వ్యాపిస్తుంది..తప్పకుండా తెలుసుకోని జాగ్రత్తగా ఉండండి..

0
831

ఎయిడ్స్ కంటే భయంకరమైన ఈ సుఖవ్యాధి..ఇప్పుడు మగవారిలో బాగా వ్యాపిస్తుంది..తప్పకుండా తెలుసుకోని జాగ్రత్తగా ఉండండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here