చైతన్య సమంత ల పెళ్ళి రిసెప్షన్ లో సమంత ఆ డ్రస్ తో తన పరువు ఎలా తీసుకుందో చూడండి..

0
988

చైతన్య సమంత ల పెళ్ళి రిసెప్షన్ చాలా గ్రాండ్ జ జరిగింది.. టాలీవుడ్ నుండి ఎంతో మంది ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.. రిసెప్షన్ లో సమంత వేసిన డ్రస్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.. కానీ ఆ డ్రస్ వలన తన ఎంత ఇబ్బంది పడిందో తెలుసా.. అంతే కాకుండా సమంత ఆ డ్రస్ తో తన పరువు ఎలా తీసుకుందో చూడండి..