నిజం ఒప్పుకున్నా గజల్ భార్య.. నేను కూడా అలా చేసేదాన్ని.. అసలు నిజాలు బయట పెట్టింది..

0
656

నిజం ఒప్పుకున్నా గజల్ భార్య.. నేను కూడా అలా చేసేదాన్ని.. అసలు నిజాలు బయట పెట్టింది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here