అందుకే గుండు చనిపోయాక చూడడానికి కూడా వెళ్ళలేదు అంటు నిజం చెప్పిన అమృతం కమెడియన్ హర్ష వర్ధన్..

0
1283

అందుకే గుండు చనిపోయాక చూడడానికి కూడా వెళ్ళలేదు అంటు నిజం చెప్పిన అమృతం కమెడియన్ హర్ష వర్ధన్..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here