ఆమె వల్ల నరకం చూసాను.. అందుకే ఈరోజు ఇలా ..

0
1384

ఆమె వల్ల నరకం చూసాను.. అందుకే ఈరోజు ఇలా ..
తండ్రిలేకుండా తల్లి పిల్లలను ఈలోటు లేకుండా చూసుకోగలదు కానీ తల్లి లేకుండా తండ్రే తన పిల్లల బాధ్యతలు చూసుకోవడం చాలా కష్టమైన పని కత్తిమీద సాము అని చెప్పినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.. ఇలాంటి జీవితాన్ని అనుభవించాడు నటుడు అరవిందస్వామి.. మరింత సమాచారంకోసం ఈ వీడియో చూడండి.