ఇనుప క‌డ్డి గుండెలో నుండి దూసుకెళ్లినా బ్రతికాడు.. ఏలానో తెలిస్తే గ్రేట్ అంటారు

0
653

ఇనుప క‌డ్డి గుండెలో నుండి దూసుకెళ్లినా బ్రతికాడు.. ఏలానో తెలిస్తే గ్రేట్ అంటారు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here