ఈ మిశ్రమం ఒక్కసారి రాస్తే మీ జుట్టు ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా నల్లగా ఒత్తుగా ఉంటుంది.. షేర్ చేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here