కూతురు చేసిన ప‌నికి స్వాతి తండ్రి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలిస్తే నిజంగా కన్నీళ్ళు ఆగవు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here