గజల్ కేసులో కొత్త ట్వీస్ట్.. ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే ఎంత నీచంగా ప్రవర్తించాడో ఆధారాలతో బయటపెట్టిన దేవి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here