గాంధీజి గారి మునిమనవరాలిని చూసారా? ఏం చేస్తుందో తెలిస్తే..

0
1296

గాంధీజి గారి గురించి తెలియని వారు ఉండరు.. కానీ గాంధీజీ గారి మునిమనువరాలు గురించి మీకు తెలుసా.. గాంధీజి గారి మునిమనవరాలిని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా?అస్సలు తను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో ఏం చేస్తుందో తెలుసా.. తెలిస్తే నిజంగా షాక్ అవుతారు చూడండి..