ఆడవాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు.. ఎన్నో గృహహింసలకు లోను అవుతున్నారు,నిజానికి స్త్రీ కి ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురు అవుతున్నాయ్ అయితే కొన్ని నిజాలు బయటకు కూడా రావు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువులేని వాళ్ళు కూడా ఆడవాళ్ళ మీద వాళ్ళ ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు.అయితే ఈ సంఘటనలో మన యంగ్ టైగర్ ంntr కూడా ఉన్నారు అదేమిటో వివరాల్లోకి వెళ్దాం.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here