దారుణం.. జీవచ్చవంలా మారిన హీరోయిన్ కళ్యాణి..ఆమె పరిస్తితి చూస్తే గుండె తరుక్కుపోతుంది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here