దేవుడికి నైవేద్యంగా ఈ పండు పెడితే కలిగే ఐశ్వర్యం తెలిస్తే మీరు రోజు తెచ్చి పెడతారు..

0
612

దేవుడికి నైవేద్యంగా ఈ పండు పెడితే కలిగే ఐశ్వర్యం తెలిస్తే మీరు రోజు తెచ్చి పెడతారు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here