దేవుడు లేడు అనేవారికి ఇదే సాక్షం.. దేవుడి దెబ్బకు సైంటిస్ట్ లే కుప్పకూలిన వైనం..బయటపడ్ద నాగబంధం అసలు మిస్టరీ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here