పెళ్ళైన మొద‌టి రాత్రి అమ్మాయికి పెద్ద‌లు ఏం చెప్పి గ‌దిలోకి పంపుతారో తెలుసా..

0
3554

పెళ్లి తర్వాత చుట్టాలు అందరు దగ్గర ఉండి ఫస్ట్ నైట్ కి ప్రిపేర్ చేస్తూ పోండి పని కానియ్యండి అంటూ లోపాలకి పంప్పిస్తూ ఉంటారు.. పాపం అసలే మన అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ లో అమ్మాయి అబ్బాయి పెళ్ళికి ముందు సరిగ్గా కలుసుకొని కూడా ఉండరు అలాంటిది వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో పడేస్తే ఎలా..అమ్మాయిలు ఎంత ఇబ్బంది పడతారు … కానీ ఈ సంస్కృతి మాత్రం chaalaa సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూ వస్తోంది,అసలు అంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో అమ్మాయికి ఆమె తరుపు వాళ్ళు ఏమని చెప్పి శోభనం గదిలోకి పంపుతారో తెలుసా..?

ఆ ఇబ్బంది అంతా పోయేలా అంతగా ఏం చెప్తారో ఈ వీడియో చూసి మీరే తెలుసుకోండి..