పొట్టపై చారలు పోవాలంటే ఇలా చేయండి

0
1741

ఎక్కువ మంది ఆడవాల్లలో స్ట్రేచ్ మార్క్స్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. వాటిని పొగొట్టెందుకు చాలా ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఎన్నో రకాల ఆయింట్మెంట్స్ రాస్తూ ఉంటారు.. అయినా ప్రయోజనం ఉండదు. అలాంటి ఇక్కడ చెప్పిన కొన్ని హోం రెమిడీస్ని ఫాలో అవడంవల్ల ఆ స్ట్రేచ్ మార్క్స్ నుంచి ఉపసమనం పొందవచ్చు.

మరింత సమాచారం కొసం క్రింది విడీయోను చూడండి.