బాబు గోగినేని మధర్ ధెరిస్సా గురించి చెప్పిన పచ్చి నిజాలు వింటే షాక్ అవుతారు.. ఎవ్వరిని వదలడం లేదు బాబు గోగినేని..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here