మోడీ ఆడిరిపడే వార్త… వెంకయ్య రాజీనామా…? పైగా మోడీతోనే ఢీ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here