రాత్రి పడుకునే అరగంట ముందు ఇది తాగితే ఉదయానికి వేలాడే పొట్ట ఇట్టె తగ్గిపోతుంది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here