లీటర్ నీటితో 30 కి.మీ నడిచే బైక్ ని రూపొందించిన 10వతరగతి విద్యార్ధి..ఎలానో చూస్తే బైక్ వెంటనే కొనేస్తారు..

0
1729

లీటర్ నీటితో 30 కి.మీ నడిచే బైక్ ని రూపొందించిన 10వతరగతి విద్యార్ధి..ఎలానో చూస్తే బైక్ వెంటనే కొనేస్తారు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here