లీటర్ నీటితో 30 కి.మీ నడిచే బైక్ ని రూపొందించిన 10వతరగతి విద్యార్ధి..ఎలానో చూస్తే బైక్ వెంటనే కొనేస్తారు..

0
1914

లీటర్ నీటితో 30 కి.మీ నడిచే బైక్ ని రూపొందించిన 10వతరగతి విద్యార్ధి..ఎలానో చూస్తే బైక్ వెంటనే కొనేస్తారు..