స్త్రీలు త‌ప్పు చేస్తే గాడిద‌ల‌తో రేప్ చేయిస్తారు..అక్కడ ఉన్న దారునమైన శిక్షలు వింటే నిద్రకూడారాదు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here