హాస్పిటల్ లో ఉండి చిరంజీవి కి ఫోన్ చేసిన గుండు హనుమంతరావు.. చిరంజీవి ఏమన్నాడో తెలుసా..!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here