1955 లో ఎగిరిన ఫ్లైట్, 37 ఏళ్ళు గాలిలోనే ఉండి భూమి మీదకు దిగింది..చూస్తే షాక్..

0
581

1955 లో ఎగిరిన ఫ్లైట్, 37 ఏళ్ళు గాలిలోనే ఉండి భూమి మీదకు దిగింది..చూస్తే షాక్..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here