మీరు స్నానం చేసే నీళ్ళలో కర్పూరం కరగ బెట్టి స్నానం చేస్తే..నమ్మలేని మార్పులు..షేర్ చేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here