ఆ గ్రామంలో మనుషులకు పేర్లు ఉండవు.. కేవలం విజిల్స్ తోనే..!

0
188

ఒక గ్రామానికి అయినా.. ఒక మనిషికి అయినా ఏదో ఒక పేరు అనేది ఉంటుంది. అది ఉంటేనే ఆ గ్రామానికి అయినా.. మనిషికి అయినా ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. లేదంటే.. ఒక అడ్రస్ లాంటిది ఉండదు. అయితే మన దేశంలోని ఓ రాష్ట్రంలో ఒక గ్రామానికి చెందిన గ్రామస్తులకు ఎలాంటి పేర్లు లేవు. అదెక్కడో తెలుసా.. మేఘాలయాలోని ఓ గ్రామం.

అక్కడ ఉన్న మనుషుల్లో ఎవరికీ ఎలాంటి పేర్లు లేవు. మరి వాళ్లు కమ్యూటికేట్ ఎలా చేస్తారో అని అందరికీ అనుమానం వస్తుంది. వాళ్లు విజిల్స్ తోనే కమ్యూనికేట్‌ చేసుకుంటారట. ఆ గ్రామం పేరు కాంగ్‌థాన్‌. ఆ గ్రామంలో దాదాపు మొత్తం 700 మంది ఉన్నారు.

మేఘాలయాలోని కాంగ్‌థాన్‌ గ్రామం అనేది.. ఈస్ట్ ఖాసి జిల్లాలో ఉంది. ఇక అక్కడ మొదటి నుంచి కూడా ఈల వేయడం అనేది ఒక ఆచారం అట. వాళ్ల పూర్వికుల నుంచి కూడా ఈ ఆచారం అనేది కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఆ ఊళ్లోకి ఇక కొత్తవారు వెళ్లారంటే.. ఇక అంతే సంగతులు.. పిచ్చి ఎక్కడమే. ఎవరకి ఏ పేరు పెట్టి పిలవాలో అర్థం కాదు. ఊరు మొత్తం ఈలతోనే మారుమ్రోగుతుంది.

ఆ ఈలలు కూడా ఒకొక్కరికీ ఒక్కో విధంగా పెడతారు. అందులో పక్షుల అరుపులు, సినిమా పాటలోని ట్యూన్లను వాళ్లకు పేర్లు పెట్టి.. ఆ ఈలలతో ఐటెంటిటీ చేస్తుంటారు. అందుకే ఆ గ్రామాన్ని విజిల్ గ్రామం అని కూడా అంటారట. తల్లిదండ్రులకు ఒక ఈల.. కొడుకు, కూతుర్లకు మరో ఈల శబ్ధాలు వినపడుతున్నాయి. మరి వాళ్లకు ఓట్లు.. ఎలా కేటాయించరనేది అర్థం కాని విషయం.