అక్రమ సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని కన్న కూతుర్ని ఏం చేసిందో చూస్తే…! ఇలాంటి వాళ్ళను ఏం చేయాలో చెప్పండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here