సూర్యగ్రహణం – సోమావతి అమావాస్య

0
1898

ఆగష్టు 21 అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు.. ఈ రోజు సూర్యగ్రహణం – సోమావతి అమావాస్య.. ఏ రాశివారి పై ఏ ప్రభావం చూపుతుంది, దానికి మనం చేయాల్సిన విధివిధానాలు ఏంటో చూడండి..