బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి రూ.12 కట్ అయ్యాయా? అయితే మీకు 2 లక్షలు బెనిఫిట్?

0
64

మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా? ఉంటే మీ బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి రూ.12 కట్ అయినట్లు మెసేజ్ వచ్చిందా? ఈ విధంగా మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.12 కట్ అయినట్లు మెసేజ్ వస్తే మీకు రూ.2 లక్షల రూపాయల బెనిఫిట్ కలిగినట్టే. ఒకవేళ మీకు మెసేజ్ రాకపోతే ఈ బెనిఫిట్ మీరు పొందలేకపోతున్నట్టు. మే 31లోగా మీ ఖాతా నుంచి రూ. 12 కట్ అయితే మీరు ఈ పథకానికి అర్హులు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రధాన్ మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన పథకానికి ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలో మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.12 కట్ చేస్తారు. ఈ విధంగా కట్ చేయడం వల్ల మీరు రెండు లక్షల రూపాయల బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. ప్రమాదవశాత్తు మీరు మరణిస్తే మీ కుటుంబ సభ్యులకు రెండు లక్షల బీమా వర్తిస్తుంది. మరణించిన లేక ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా అంగవైకల్యం ఏర్పడిన ఈ బీమా పథకం ద్వారా రెండు లక్షలను పొందవచ్చు.

ఇప్పటివరకు ఈ పథకంలో చేరని వారు సరాసరి బ్యాంకుకు వెళ్లి ఈ పథకంలో సభ్యత్వం పొందవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ పథకంలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలో పన్నెండు రూపాయలు కట్ అవుతాయి. ఈ విధంగా మన బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.12కట్ అయినట్లు మనకు మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం భీమా పథకానికి అర్హులని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ పథకంలో చేరాలనుకునే వారు ఇప్పుడే మీ ప్రాంతంలోని బ్యాంకుకు వెళ్లి ప్రమాద బీమా పథకంలో చేరవచ్చు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here