పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా తన అభిమానులు అంతే కాదు చిరు ఇంక చాలా మంది సెలబ్రెటీలు విస్ చేశారు.. కానీ పవన్ పుట్టిన రోజు సంధర్భంగా తన కూతురు ఆద్య కూడా వెళ్ళి విస్ చేసిందంటా.. ఇక పవణ్ తన పనుల్లో బిజీగా ఉన్నా కూడా కూతురితో మాత్రం చాలాసేపు గడిపేడట.. చివరగా తాను వెళ్ళిపోతు పవన్ కి గిఫ్ట్ ఇచ్చి మరీ వెళ్ళిందట.. ఎంటో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here