వైరల్ అవుతున్న దిల్ రాజు మనవడి దోతి ఫంక్షన్ ఫొటోస్.. దిల్ రాజు సందడి మామూలుగా లేదుగా..!

0
921

మన వెంకట రమణా రెడ్డి అదేనండి.. నిర్మాత దిల్ రాజు మనవడు ఆరాన్ష్ ధోతి ఫంక్షన్ గ్రాండ్‌గా జరిగింది. సినిమా వేడుకలకే కలర్ ఫుల్ కుర్రాడిలా రెడీ అయ్యివచ్చే రాజు గారు ఇక మనవడి దోతి వేడుకలో వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్‌లో మనవడితో కలిసి చిన్న పిల్లాడిలా మారిపోయారు. దిల్ రాజు కూతురు కోడుకు అర్హాన్.. ఇక ఈ వేడుకల్లో నిర్మాత దిల్ రాజుతో పాటు అయన కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)

దిల్ రాజు మనవడు ధోవతి ఫంక్షన్‌ ఫొటోస్.. (twitter/Photos)