అల్లు అర్జున్ కేరవాన్… కదిలే ఇంద్ర భవనం..!!

0
2284

టాలీవుడ్ లో చాలా మంది హీరోల దగ్గర కేర వాన్లు ఉన్నాయి కానీ అల్లు అర్జున్‌ కేరవాన్ మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అయితే మిగిలిన హీరోలందరి వ్యానిటీ వ్యాన్ లు సుమారు కోటి రూపాయిల లోపే ఉన్నాయి. కాని అల్లు అర్జున్ వ్యాన్ మాత్రం ప్రత్యేకంగా 7 కోట్లకు పైగానే ఖర్చు పెట్టి మరీ తెప్పించుకున్నాడు. తనకు కావాల్సినవన్నీ ఈ బస్సు లోపల సిద్ధం చేయించుకున్నాడు. బస్సుపై అల్లు అర్జున్ లోగో AA అని కూడా రాయించి ఉంటుంది. ఈ బస్సు లోపల ఫోటోలు చూస్తుంటే మాత్రం నిజంగా ఇంద్రభవనంలానే అనిపిస్తుంది. ఒకసారి మీరు కుడా చుడండి.

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )

అల్లు అర్జున్ కేరవాన్ ఫోటోలు.. (Allu Arjun Vanity Van inside view photos )