అంగన్ వాడి నోటిఫికేషన్ విడుదల నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలు,ఎలా అప్లై చేయాలా..? అర్హతలు ఏమిటి..?

0
2527

అంగన్ వాడి నోటిఫికేషన్ విడుదల నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలు,ఎలా అప్లై చేయాలా..? అర్హతలు ఏమిటి..? పూర్తి వివరాలు తెలియాలి అంటే కింద ఈ వీడియో చూడండి..