అబ్బా బయ్యా.. నీ పాట సూపర్..కానీ ఆడవాళ్ళు విన్నారంటే నీకు ఇత్తడే ఇత్తడి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here