అవకాశాల కోసం స్టార్ కమెడియన్ తో సహజీవనం.. భర్త కూతురు ఎటో వెళ్ళిపోయారు.. అఖరుకి చందాలేసుకుని శవయాత్ర చేయించుకున్న టాలీవుడ్ గ్రేట్ నటీమణీ దుర్భాగ్య జీవితం..

0
1526

తొలి రోజుల్లో హీరోయిన్, తర్వాత కమెడియన్ .. వేసింది ఏ వేషం అయినా చిత్త శుద్దితో భక్తి శ్రద్ద లతో చేసింది కనుకనే ఇన్నాళ్ళ తర్వత కూడా తెలుగు ప్రేక్షకుల జ్ఞాపకాల్లో మిగిలిపోయింది.. ఇన్ని వెలుగులు చూసిన తరల జీవితాలు చివరి రోజుల్లో అమావాస్య చీకటే.. తెర మీద ఇంతగా హాస్యం పండించే హాస్య తారల్లో చాల మంది జీవితంలో చివరి రోజుల్లో అంత దుఖబరితం ఎందుకు చేస్తాడో ఆ పై వాడు..అలాంటి నటి గిరిజ.. పూర్తి వివరాలు తెలియాలి అంటే ఈవీడియో చూడండి..