ఈ ఒక్క ఆకుతో ఇలా చేసి 24 గంటల్లో రక్తం లో ప్లేట్ లేట్స్ ని పెంచుకోండి..

0
913

జ్వరం వస్తే ఎంతటి వారిని అయినా మంచానికే పరిమితం అవుతారు.. ఆ సమయం లో సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే రక్తంలో ప్లేట్ లేట్స్ పడిపోయి మరణానికి దారితీస్తుంది..ఈ ఒక్క ఆకుతో ఇలా చేసి 24 గంటల్లో రక్తం లో ప్లేట్ లేట్స్ ని పెంచుకోండి..