ఈ ఒక్క జ్యూస్ తో మహిళల్లో వచ్చే ఇరెగ్యులర్ పీరీయడ్స్ ని నివారించవచ్చు..

0
1006

ఈ ఒక్క జ్యూస్ తో మహిళల్లో వచ్చే ఇరెగ్యులర్ పీరీయడ్స్ ని నివారించవచ్చు.. ఇరెగ్యులర్ పీరీయడ్స్ ని నివారించ డానికి ఉపయోగపడే ఈ జ్యూస్ ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చూడండి..