ఈ నీచుడు..అందం పెరుగుతుందంటూ మత్తు టాబ్లెట్ ఇచ్చి… ఏడాదిగా అమ్మాయిని ఏం చేసాడో తెలిస్తే..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here