ఈ 2 లేకుండా గణేష్ కు పూజా చేయొద్దు…చేసిన ఎలాంటి ఫలితం ఉండదు

0
1435

ఈ రోజు వినాయక చవితి.. వినాయక చవితి రోజు చేసే పూజకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.. వినాయక చవితి రోజు వినాయకుడికి ఇష్టమైన వంటకాలతో పాటు వివిధ రకాలైన పత్రిలతో పూజ చేస్తాం.. కానీ ఈ రోజు ఈ 2 లేకుండా గణేష్ కు పూజా చేయొద్దు…ఒక వేళ ఈ 2 లేకుండా మీరు పూజ చేసినా చేసిన ఎలాంటి ఫలితం ఉండదు…కాబట్టి వినాయక పూజలో ఇవి తప్పక ఉండేలా చూసుకోండి..