ఎంగేజ్ మెంట్ జరుగుతుండగానే ప్రక్కనే ఉన్న వేరే హీరోకు ముద్దుల వర్షం కురిపించి పెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్

0
1195

ఎంగేజ్ మెంట్ జరుగుతుండగానే ప్రక్కనే ఉన్న వేరే హీరోకు ముద్దుల వర్షం కురిపించి పెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్