ఒక్కప్పుడు హీరో గా స్టార్ హీరోలనే భయపెట్టిన అతను తాగుడికి బానిసై చివరకి కెరీర్ నే నాశనం చేసుకున్నడు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here