కృష్ణం రాజు గారు రమణ గారి ని ముంచారు.. షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన ఆరుద్ర గారి భార్య రామ లక్ష్మి..

0
1022

ఆరుద్ర గారి భార్య రామ లక్ష్మి గారు ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ గారి గురించి , వెంకట రమణ గారి ని కృష్ణం రాజు గారు ఎలా ముంచారు అని, విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారి గురించి ఏమని చెప్పెరో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..