కొత్తగా పాస్ పోర్ట్ కోసం ధరఖాస్తు చేసుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్..

0
1349

మీరు విదేశాలకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా.. పాస్ పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారా.. అయితే మీకో శుభవార్త.. కొత్తగా పాస్ పోర్ట్ కోసం ధరఖాస్తు చేసుకునేవారికి కేంద్రం నిబందలను సులభతరం చేయాలని నిర్ణయించింది.. ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..