కొల్గెట్ తో ఇలా చేస్తే మీ పెదాలు క్షణాల్లో ఎర్రగా మారతాయి..కానీ దాన్ని మీరు ఇలా మాత్రమే వాడాలి..

0
808

కొల్గెట్ పెదాలపై ఉన్న నలుపుని తగ్గిస్తుందా.. అసలు కొల్గెట్ చర్మానికి మంచిదేనా..?? దీన్ని ఎలా వాడాలి.. ఎలాంటి స్కిన్ టైప్ వారు వాడాలి.. ఇది పెదలపై ఉన్న నలుపుని తొలగించడంలో ఎంత సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తుంది , అసలు ఎలా వాడాలి, ఎలా వాడకూడదు అనే విషయాలి ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి..