క్లాస్ లో బట్టలు విప్పి పాఠం చెప్పిన లేడి టిచర్.. ఎందుకో తెలిస్తే షాక్..

0
1288

ఆమె ఒక వింత టీచర్.. అంతకు మించి ఆదర్శవంతమైన టీచింగ్ అంటే ఆమెకు ప్రాణం.. ఆమె చెప్పెది బయాలజీ.. టీచింగ్ ద్వార బావిపౌరులను సమర్దవంతులుగా తీర్చిదిద్దడం ఆమె లక్ష్యం.. ఎంతటి కాకలు తీరిన మహోన్నతులైన వారి సమర్దతకు మెరుగులు తీర్చేది టీచర్ మాత్రమే… ఇటివలే ఈ టీచర్ వీటన్నిటికన్నా ఇంకా బాగా పిల్లలకి అర్థం అయ్యేలా పాఠం చెప్పాలనే ఉద్దేశ్యం తో ఒంటి మీద బట్టలన్నీ విప్పింది..అదేంటి పాఠం చెప్పడానికి , బట్టలు విప్పడానికి సంబందం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా. అయితే ఈ వీడియో చూడండి..