చిరంజీవి హీరొయిన్ ఇప్పుడు కొన్ని వేల కోట్లకి వారసురాలు

0
1368

చిరంజీవి తో నటించిన ఈ హీరొయిన్ గుర్తుందా.. ఇప్పుడు ఆ హీరోయిన్ కొన్ని వేల కోట్లకి వారసురాలు.. ఎవరో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..