జగన్ భార్య గురించి ఎవ్వరికి తెలియని అసలైన నిజాలు ఇవే

0
1353

వైఎస్ అర్ కాంగ్రెస్ అద్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి తెలుసు కదా మీకు.. కానీ జగన్ భార్య భారతి చాల సింపూగా ఉండే మహిళ. జగన్ కు భార్యగా ఇద్దరు కూతుర్లకు తల్లిగా అమె వ్యవహరించే తీరు అసాధారణగా ఉంటుంది.. స్వతహగా మంచి విద్యావంతురాలు అయిన భారతి బిజినెస్ మెనెజ్మెంట్ లో నిష్ణాతురాలు.. జగన్ సంబందించిన వ్యాపారాలను అమె స్వయంగా నడిపిస్తుంది.. ఇంకా భారతి గురించి ఎవ్వరికి తెలియని అసలైన నిజాలు తెలియాలి అంటేఅ ఈ వీడియో చూడండి..